خوش کالا
مقدار کافئین کم
مقدار اسیدیته متوسط
مقدار تلخی کم
شیوه‌ی دم‌آوری پیشنهادی -
خانواده‌ی طعمی -
گونه ٪۸۰ عربیکا و ۲۰٪ روبوستا
نوع گونه ٪۸۰ عربیکا
خاستگاه عربیکا: آمریکای جنوبی و آفریقا، روبوستا: مزارع آسیایی
درجه‌ی برشته‌کاری متوسط رو به تیره
ارتفاع کاشت -
تاریخ تولید -
چطوری میتونم کمکتون کنم؟