خوش کالا خوش کالا دوره مجازی لاته آرت تخصصی
مقدار کافئین کافئین کم
مقدار اسیدیته اسیدیته زیاد
مقدار تلخی تلخی کم
خانواده‌ی طعمی کاراملی و آجیلی
خاست‌گاه کلمبیا
خاستگاه کلمبیا
گونه ٪۱۰۰ عربیکا
سال برداشت -
ارتفاع کاشت ترکیبی
شیوه‌ی دم‌آوری پیشنهادی دمی
تاریخ تولید -

چطوری میتونم کمکتون کنم؟