خوش کالا
مقدار کافئین کافئین کم
مقدار اسیدیته اسیدیته زیاد
مقدار تلخی تلخی کم
شیوه‌ی دم‌آوری پیشنهادی دمی
خانواده‌ی طعمی گلی و میوه‌ای
ابزار لازم
ترشی و شیرینی
گونه ٪۱۰۰ عربیکا
خاستگاه آمریکای مرکزی
درجه‌ی برشته‌کاری متوسط
ارتفاع کاشت -
تاریخ تولید -
چطوری میتونم کمکتون کنم؟