خوش کالا
مقدار کافئین
مقدار اسیدیته
مقدار تلخی
شیوه‌ی دم‌آوری پیشنهادی
خانواده‌ی طعمی
گونه ٪۴۰ عربیکا و ۶۰٪ روبوستا
نوع گونه ٪۴۰ عربیکا
خاستگاه آسیا و آمریکای جنوبی
درجه‌ی برشته‌کاری متوسط رو به بالا
ارتفاع کاشت -
تاریخ تولید -
چطوری میتونم کمکتون کنم؟