خوش کالا
کالری در ۱۰۰ گرم 640
طبع گرم و خشک
چطوری میتونم کمکتون کنم؟