خوش کالا
مقدار کافئین کافئین متوسط
مقدار اسیدیته اسیدیته زیاد
مقدار تلخی تلخی کم
شیوه‌ی دم‌آوری پیشنهادی اسپرسو و دمی
خانواده‌ی طعمی کاراملی و آجیلی
ابزار لازم
ترشی و شیرینی
گونه ٪۱۰۰ عربیکا
خاستگاه برزیل
درجه‌ی برشته‌کاری متوسط
ارتفاع کاشت ---
تاریخ تولید ---
چطوری میتونم کمکتون کنم؟