خوش کالا
مقدار کافئین کافئین کم
مقدار اسیدیته اسیدیته زیاد
مقدار تلخی تلخی کم
شیوه‌ی دم‌آوری پیشنهادی دمی
خانواده‌ی طعمی آجیلی و کاراملی
ابزار لازم
ترشی و شیرینی
گونه ٪۱۰۰ عربیکا
خاستگاه برزیل
درجه‌ی برشته‌کاری ---
ارتفاع کاشت ---
تاریخ تولید ---
چطوری میتونم کمکتون کنم؟