خوش کالا
گونه ٪۱۰۰ عربیکا
خاستگاه مکزیک
درجه‌ی برشته‌کاری روشن رو به متوسط
ارتفاع کاشت ---
تاریخ تولید ---
چطوری میتونم کمکتون کنم؟