خوش کالا خوش کالا دوره مجازی لاته آرت تخصصی
مقدار کافئین کافئین کم
مقدار اسیدیته اسیدیته کم
مقدار تلخی تلخی کم
خانواده‌ی طعمی گلی و میوه‌ای
خاست‌گاه اتیوپی
خاستگاه اتیوپی
گونه ٪۱۰۰ عربیکا
سال برداشت ---
ارتفاع کاشت ---
شیوه‌ی دم‌آوری پیشنهادی دمی
تاریخ تولید ---

چطوری میتونم کمکتون کنم؟