خوش کالا
خاست‌گاه کلمبیا
خاستگاه کلمبیا
گونه ٪۱۰۰ عربیکا
سال برداشت ---
ارتفاع کاشت ---
روش پیشنهادی دمی
تاریخ تولید ---
چطوری میتونم کمکتون کنم؟