خوش کالا
مقدار کافئین زیاد
مقدار اسیدیته کم
مقدار تلخی زیاد
شیوه‌ی دم‌آوری پیشنهادی اسپرسو
خانواده‌ی طعمی آجیلی و کاراملی
گونه ۵۰٪ عربیکا و ۵۰٪ روبوستا
نوع گونه ٪۵۰ عربیکا
خاستگاه آسیای شرقی، آفریقا و آمریکای جنوبی
درجه‌ی برشته‌کاری متوسط رو به تیره
ارتفاع کاشت -
تاریخ تولید -
چطوری میتونم کمکتون کنم؟