خوش کالا
مقدار کافئین کافئین کم
مقدار اسیدیته اسیدیته زیاد
مقدار تلخی تلخی کم
شیوه‌ی دم‌آوری پیشنهادی روش‌های دمی
خانواده‌ی طعمی -
ابزار لازم
ترشی و شیرینی
گونه ۱۰۰٪ عربیکا
خاستگاه آمریکای جنوبی، آفریقا و آسیا
درجه‌ی برشته‌کاری متوسط رو به تیره
ارتفاع کاشت -
تاریخ تولید -
چطوری میتونم کمکتون کنم؟