خوش کالا
مقدار کافئین کافئین کم
مقدار اسیدیته اسیدیته پایین
مقدار تلخی تلخی متوسط
شیوه‌ی دم‌آوری پیشنهادی -
خانواده‌ی طعمی -
ابزار لازم
ترشی و شیرینی
گونه ٪۸۰ عربیکا
نوع گونه ٪۸۰ عربیکا
خاستگاه -
درجه‌ی برشته‌کاری متوسط رو به تیر
ارتفاع کاشت -
تاریخ تولید -
چطوری میتونم کمکتون کنم؟