خوش کالا
مقدار کافئین کافئین زیاد
مقدار اسیدیته اسیدیته کم
مقدار تلخی تلخی زیاد
شیوه‌ی دم‌آوری پیشنهادی -
خانواده‌ی طعمی -
ابزار لازم
ترشی و شیرینی
گونه ٪۶۰ عربیکا
نوع گونه ٪۶۰ عربیکا
خاستگاه -
درجه‌ی برشته‌کاری -
ارتفاع کاشت -
تاریخ تولید -
چطوری میتونم کمکتون کنم؟