دوره مجازی لاته آرت تخصصی
مقدار کافئین کافئین کم
مقدار اسیدیته اسیدیته زیاد
مقدار تلخی تلخی کم
خانواده‌ی طعمی کاراملی و آجیلی
خاست‌گاه نیاماشکه، روآندا
خاستگاه رواندا
گونه ًRed Bourbon
سال برداشت 2020
ارتفاع کاشت 1600 متر
شیوه‌ی دم‌آوری پیشنهادی دمی
تاریخ تولید
چطوری میتونم کمکتون کنم؟